WDH Breda eo

10 oktober Geriatrie

Geachte collega,

Op donderdag 10 oktober organiseren wij, samen met de vakgroep klinische geriatrie van het Amphia ziekenhuis, voor u een nascholing ‘praktische geriatrie’, locatie gehoorzaal Amphia Langendijk.

De ouderenzorg is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse praktijk. Ook in de media wordt er regelmatig gesproken over de vergrijzing, toegenomen zorglast van thuiswonende ouderen en hun (medische) problematiek.
Veel doen we zelf, maar wanneer stuur je nou iemand toch naar de poli van de geriater? En wat gebeurt er daar nou precies?

Deze avond zullen we aandacht besteden aan de routing op de valpoli: wat wordt precies bekeken en getest, en wat kan je daaruit concluderen. Hierbij wordt wat dieper ingegaan op duizeligheidsklachten.
Ook zal er natuurlijk aandacht zijn voor geheugenproblemen; de diagnostiek naar cognitieve stoornissen en hoe dan verder.

We hopen op een interactieve avond, met een aantal duidelijke handvaten om aan het einde mee naar huis te nemen.
We hopen jullie te zien op de 10e oktober, in de gehoorzaal Langendijk.

AANMELDEN VIA DE WEBSITE: WWW.WDHBREDA.NL OF ALS REPLY OP DEZE MAIL.

Met vriendelijke groet,
Namens de st WDH Breda eo,

Cecile Wauters
Ingrid van Erk


PROGRAMMA
17.30 uur
Broodjes Sponsoren
18.00 uur Start nascholing Amphia Ziekenhuis
19.15 uur Pauze
19.30 uur Vervolg nascholing
20.45 uur einde