WDH Breda eo

09 september GePOCT en gemaz(z)eld

WDH-Breda eo organiseert ism Star- shl:

Nascholing
GePOCT en gemaz(z)eld

(3 uur geaccrediteerd)

Datum 9 september 2019
LET OP: lokatie Trivium Auditorium Trivium 72, Etten- Leur


Geachte collega,
Huisartsen zijn veelal uitstekend in staat een goede diagnose te stellen of patiënten terecht gerust te stellen. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Dit gebeurt nu nog meestal in een laboratorium, maar steeds vaker ook met point-of-care testing (POCT).
Maar wat is POCT nu eigenlijk?
POCT sluit aan bij de individueel en collectief geuite wens om de patiënt zo snel en zo dicht mogelijk bij eigen huis of thuis te helpen als dit mogelijk is. Kan POCT deze wens vervullen?
Hoe scheiden we het kaf van het koren?
POCT voor levensbedreigende aandoeningen staat hoog op het wensenlijstje van de
huisarts. De waarde van CRP bij onderste luchtweginfecties is ondertussen
uitgekristalliseerd en ook bij d-dimeer in beslisregels vervat, maar waar is die d-dimeer vingerprik nu gebleven? En moet ik nu wel of niet met troponine beginnen?

Naast de laboratorium diagnostiek zijn het ook patiënten die steeds meer zelf gaan
monitoren. Is dat ook diagnostiek? En wat kan de huisarts hiermee?
De overheid zet zwaar in op een PGO en wil daarmee regie en zelfzorg van de
burger/patiënt ondersteunen.
Deze en andere vragen, mede door u ingebracht, komen aan bod in deze sessie. Met concrete voorbeelden en uitwerkingen kunt u vervolgens besluiten of u nu ‘gePOCT en gemazeld’ bent op dit gebied.


Programma
17.30 uur Ontvangst met broodjes.
18.00 uur Welkom en toelichting programma
18.15 uur Het perspectief van de burger: Zelfmonitoring, zelfdiagnostiek en het PGO. Door: Jeroen Cornelissen
19.00 uur Zelfmonitoring en zelfdiagnostiek…een Hartslag of een Doodsteek voor Toekomst van de professionele diagnostiek? Door Marieke van Schaijk i.s.m. staf medische diagnostiek
19.30 uur Pauze
20.00 uur Herkenning van sepsis in de huisartsenpraktijk. Huidige kennis en toekomstperspectief voor effectief toepassen van POCT. Door: Feike Loots en Rogier Hopstaken
21.00 uur Einde


Sprekers:

Jeroen Cornelissen
, Co-founder en COO van Selfcare (www.Selfcare4me.com),
De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Selfcare,met MedMij-label, koppelt met verschillende leveranciers van leefstijl- en gezondheidsapparaten. De meetgegevens van deze apparaten, sensoren en applicaties integreert Selfcare op één onafhankelijk platform, een PGO. Dit unieke, dynamische dashboard werkt onafhankelijk van alle leveranciers en vormt zodoende een betrouwbare basis om al jouw geregistreerde gegevens zelf goed te kunnen monitoren en zelf meer regie te houden.549

Marieke van Schaijk, Als innovatie specialist bij Star-shl houdt Marieke zich bezig met ontwikkelingen in de medische diagnostiek. Zo initieerde zij het project Hartslag voor de Toekomst waar interdisciplinair wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw portfolio voor cardiale onderzoeken en medische diagnostiek in bredere zin.
Als eerste is ‘het nieuwe normaal’ voor zowel de patiënt als de huisarts in beeld gebracht wordt gekeken naar mogelijkheden om diagnostiek ook op andere manieren aan te bieden. Dit alles levert meer technische mogelijkheden op, maar ook dilemma’s aangaande kwaliteit als in de bedrijfsvoering wil ze graag met u wil delen.

Rogier Hopstaken, opgeleid als huisarts (2002) en wetenschappelijk onderzoeker (2005) aan de Universiteit Maastricht. Zijn proefschrift naar onderste luchtweginfecties toonde de meerwaarde aan van CRP point-of-care testing (POCT) voor de diagnose en behandeling van pneumonie. In samenwerking met verschillende universiteiten en instellingen verrichtte hij naast patiëntenzorg, nieuwe diagnostiekstudies en implementatieprojecten. Vanaf 2011 ook steeds vaker in de rol van vakspecialist huisartsendiagnostiek en POCT bij Saltro diagnostisch centrum in Utrecht. Vanaf september 2018 werkt hij als huisarts en innovatiespecialist bij Star-shl diagnostische centra. Rogier is onder meer auteur van de richtlijn 'Point-of-care testing in de huisartsenzorg', de NHG Standaard Acuut hoesten en de LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumonderzoek’ (NHG). Hij is voorzitter van de Special Interest Group Point-of-care testing van de WONCA. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht bij PoZoB zorggroep.

Feike Loots, promovendus bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum (UMC Utrecht). Na de opleiding tot SEH-arts te hebben afgerond (2011) is hij in 2014 begonnen aan de huisartsenopleiding. In tegensteling met de SEH waar herkenning van sepsis veel aandacht heeft, bleek dit binnen de huisartsgeneeskunde juist een “ondergeschoven kindje”. De overtuiging er op dit punt veel (gezondheids)winst te behalen valt heeft geleid tot de start van een onderzoeksproject naar de herkenning van sepsis op de huisartsenpost. Dit project werd in eerste instantie vanuit IQ healthcare (Radboudumc) in samenwerking met Saltro opgestart. Er werden meerdere vooronderzoeken verricht die nieuwe inzichten hebben gegeven en hebben geleid tot de kans een unieke ZonMw studie te mogen starten in een samenwerkingsverband van onder meer UMCU-Radboudumc en Star-shl. Bij dit onderzoek worden er bloedmonsters afgenomen bij acuut zieke patiënten die tijdens visitediensten op de huisartsenpost worden beoordeeld, met als doel het ontwikkelen van een door POCT ondersteund beslismodel voor de herkenning van sepsis.


Aanmelding:
U kunt zich aanmelden voor deze avond via deze website, zie onder
Kosten:
Er zijn voor deze nascholing geen kosten verbonden.

Organisatie:
WDH Breda e.o. en Star-SHL

Sponsoring:
Deze nascholing komt mede tot stand door de financiële steun van:
Amphia Ziekenhuis
SHL
Boehringer Ingelheim