WDH Breda eo

07 november Reumatologie

WDH Breda eo organiseert
Reumatologie “ in de breedte”
Woensdag 7 november 2018
Amphia, gehoorzaal langendijk


LET OP: LOCATIE IS GEHOORZAAL LANGENDIJK


Geachte collega,

Graag nodigen we u uit voor de nascholing “reumatologie in de breedte” die de WDH samen met de vakgroep reumatologie voor u zal verzorgen.

Ruim 2 miljoen mensen leven dagelijks met pijn, stijfheid en vermoeidheid als gevolg van een reumatische aandoening. U komt deze patiënten dan ook geregeld tegen op uw spreekuur. De avond die we voor u verzorgen zal in het teken staan van de in 2017 herziene NHG standaarden Artritis en Aspecifieke lage rugpijn.
Tijdens deze nascholing kunt u uw kennis over de diverse vormen van reuma weer opfrissen en verdiepen. Gedurende enkele interactieve praatjes wordt u aan de hand van casusgestuurde onderwerpen meegenomen in huisartsrelevante onderwerpen binnen de reumatologie.
De onderwerpen die besproken gaan worden zijn algemene artritis, Spondyloartritis, reumatoide artritis en als afsluiter zal ook nog jicht aan de orde komen.
Ook is er ruimte om afspraken over het lokale verwijsbeleid te bespreken.

We hopen u te mogen ontvangen,
Namens de WDH Breda e.o,
Bart van der Putten
Elsemiek Wilms-Verweel


Aanmelding:
U kunt zich aanmelden voor deze avond via de website www.wdhbreda.nl.


Kosten:
De kosten voor de avond bedragen 40 euro.
Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op IBAN
NL45 ABNA 049.64.82.319, tnv WDH Breda, onder vermelding van ‘nascholing reumatologie”


Programma:
17.30 u: Inloop met broodjes
18.00 u: start programma
Algemene artritis door Petra Vos
Spondyloartritis door Jessica Bijsterbosch
Reumatoide artritis door Cathelijne Appels
Jicht door Natasja Denissen
20.30 u: nabeschouwing en einde programma


Sponsoring:
Deze nascholing komt mede tot stand door de financiële steun van:
Novartis
Amphia Ziekenhuis
ALK


INSCHRIJVING IS GESLOTEN